Home » Nemački jezik » Mladi volonteri iz Nemačke kao asistenti u nastavi nemačkog jezika

Mladi volonteri iz Nemačke kao asistenti u nastavi nemačkog jezika

U Zrenjaninskoj gimnaziji  od 14.septembra 2015. u nastavi nemačkog jezika aktivno učestvuje mladi Nemac Niklas Huc. Njegov boravak u Zrenjaninu je rezultat saradnje naše škole i nemačke organizacije kulturweit, koja je podržana od strane UNESCO-komisije za Saveznu Republiku Nemačku i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Kulturweit priprema i šalje mlade ljude iz Nemačke u zemlje širom sveta gde oni borave i rade u obrazovnim ustanovama u kojima se intenzivno uči nemački jezik (vrići, osnovne škole, gimnazije, visokoškolske ustanove). Njihov rad je volonterski i ima za cilj razvijanje internacionalne i interkulturalne saradnje i tolerancije. Ove školske godine u Srbiji će boraviti  pet volontera.

Niklas će prisustvovati časovima nemačkog jezika, držati konverzacijske vežbe, realizovati sa učenicima  projekte,aktivno učestvovati u realizaciji projekta razmene učenika sa gimnazijom „Bei St. Michael“ iz Švebiš Hala i u realizaciji projekta iz oblasti filozofije- razmeni  učenika sa gimnazijom iz Hercogenrata. Takođe će pomagati učenicima koji se pripremaju da u ovoj školskoj godini polažu ispit za nemačku jezičku diplomu – DSD1.

Njegove aktivnosti niće biti ograničene samo na Zrenjaninsku gimnaziju. Sarađivaće i sa nastavnicama nemačkog jezika iz osnovnoh škola koje su takođe učesnice u DSD-projektu (OŠ „Vuk Karadžić“ , OŠ „Servo Mihalj“ i OŠ „2.oktobar“).

Nilklas  je smešten u porodici jednog našeg učenika i oni će mu  pomagati da se bolje snađe u Zrenjaninu i Srbiji, da razume ekonomske i društvene prilike u kojima se živi u Srbiji kao i da uči srpski jezik, što je takođe obavezna aktivnost mladih volontera iz Nemačke.

 

20151006_191224

Scroll To Top