Home » Nemački jezik » DSD ispit za Nemačku jezičku diplomu B1

DSD ispit za Nemačku jezičku diplomu B1

U školskoj 2016/2017.godini DSD1-ispit ( ispit za Nemačku jezičku diplomu B1) polagalo je 14 učenika. U junu mesecu su stigli rezultati:
- nivo B1 u poznavanju nemačkog jezika postiglo je 10 učenika,
- nivo A2 je postiglo 4 učenika.
Svečana dodela DSD-diploma je održana 10. septembra 2017. godine. Diplome je učenicima uručio direktor škole, koji im je uz čestitke poželeo da znanje, koje ove diplome potvrđuju, nastave da usavršavaju i primenjuju u svakodnevnom životu, i da im to znanje pomogne u daljem školovanju i jednog dana u razvoju profesionalne karijere.

Nakon dodele diploma usledilo je malo slavlje i razgovor učenika i profesora u opuštenoj „postispitnoj“ atmosferi.

dsd2

Pripreme učenika i samo polaganje ispita za dobijanje Nemačke jezičke diplome u okviru redovne nastave se realizuju kroz učenje nemačkog jezika kao prvog stranog jezika u tzv. DSD- grupi. To znači da u DSD-grupi mogu biti samo učenici sa opšteg i društveno-jezičkog smera koji imaju veći nedeljni fond časova prvog stranog jezika (opšti smer: 2+2+4+3; društveno-jezički smer: 2+3+5+4) i koji su nemački jezik već učili u osnovnoj školi. Ispit se polaže u trećem i/ ili četvrtom razredu.

Prednosti posedovnja ove diplome su višestruke. Između ostalog ona omogućava učenicima bolje profesionalne  šanse, jer je poznavanje stranih jezika veoma važno kako za dalje obrazovanje tako i za buduću profesiju i karijeru.

Posebna pogodnost je što učenici ovu međunarodno priznatu diplomu o poznavanju nemačkog jezika mogu steći u školi, dakle bez ikakavih dodatih troškova.

Scroll To Top