Home » Nemački jezik » Održan ispit za Nemačku jezičku diplomu (DSD1)

Održan ispit za Nemačku jezičku diplomu (DSD1)

Ove školske godine su po peti put  učenici Zrenjaninske gimnazije  polagali ispit za sticanje diplome o poznavanju nemačkog jezika na nivou B1 (Deutsches Sprachdiplom – DSD1). To je diploma koja je priznata svuda u  svetu, a ispit se organizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i nemačkom organizacijom ZfA ( Savezna uprava za školstvo u inostranstvu).

Pripreme za ispit se vrše u okviru redovne nastave i na časovima dodatne nastave za učenike koji uče nemački jezik kao prvi strani jezik, te nedeljno imaju veći broj časova nemačkog jezika.

Ove godine je ispit polagalo 22 učenika. Pismeni deo je održan 13.marta, a usmeni deo ispita se polagao 22. i 26.marta. Rezultati će biti poznati u junu.

20180313_093825

Scroll To Top