Home » Nove objave » УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОДЕЉЕЊЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОДЕЉЕЊЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.

Кандидати који су положили пријемни испит и конкуришу за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у гимназији попуњавају у матичној ОШ образац за унос жеља и имају право да у матичној основној школи писмено изразе највише 20 опредељења за даље школовање.

Опредељење кандидата садржи: шифру ученика, назив школе, место школе, шифру и назив образовног профила, тип или смера гимназије, у складу с подацима објављеним у Конкурсу.

Опредељења ових кандидата могу бити како образовни профили за које су положили одговарајући пријемни испит тако и остали образовни профили (за које се не полаже пријемни испит).

На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг-листи, кандидати се распоређују по типу, смеровима, односно образовним профилима, као и средњим школама.

Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим средњим школама.

Кандидати који су положили одговарајући пријемни испит могу да конкуришу у свим школама у Републици Србији у којима је Конкурсом одређен упис у школе и одељења за које је услов положен одговарајући пријемни испит.

Приликом исказивања опредељења за даље школовање (попуњавања листе жеља), ови кандидати, уколико су положили одговарајући пријемни испит за више школа или образовних профила за које је услов положен одговарајући пријемни испит, опредељења исказују по редоследу који одговара интересовањима кандидата.

Обавештење о попуњавању листе жеља биће истакнуто на огласној табли школе у којој полажу пријемни испит, као и у матичној основној школи.

Распоређивање и упис ових кандидата обавља се у истим роковима као и упис кандидата у школе за које се не полаже пријемни испит.

 

Детаљније информације можете прочитати у Конкурсу за упис ученика у средње школе ( стр. 9 )

Scroll To Top