Home » Nemački jezik » Dodela Nemačkih jezičkih diploma (DSD1)

Dodela Nemačkih jezičkih diploma (DSD1)

U školskoj 2017/2018. godini DSD1-ispit ( ispit za Nemačku jezičku diplomu B1) polagalo je 22 učenika. Ovo je peta generacija gimnazijalaca koji su polagali ovaj ispit. U junu mesecu su stigli rezultati:

- nivo B1 u poznavanju nemačkog jezika  postiglo je 11 učenika,

- nivo A2 je postiglo 9 učenika,

-a 3 učenika nisu u potpunosti položila ispit.

Svečana dodela DSD-diploma je održana 12.septembra 2018. godine.  Diplome je učenicima uručio direktor škole, koji  im je uz čestitke  poželeo da znanje, koje ove diplome potvrđuju, nastave da usavršavaju i primenjuju u svakodnevnom životu, i da im to znanje pomogne u daljem školovanju i jednog dana u razvoju profesionalne karijere.

dsd

Scroll To Top