Home » Obrazovanje za održivi razvoj » Нови изборни предмет у гимназији – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Нови изборни предмет у гимназији – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Од ове школске године, Зрењанински гимназијалци ће моћи да слушају изборни предмет предмет ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ. Овај предмет се може слушати (бирати) све 4 године.   Овај предмет предаје свим првим разредима професор хемије Александар Ракита.

Циљ изборног предмета ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ је да ученик на основу истраживања људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и својој околини у којој живи, да садашњост  сагледава кроз перспективу будућности кроз заштиту животне средине.

У првој години обрадиће се две области важне за животну средину: ВОДА и ВАЗДУХ.

У првој области ВОДА ученци ће редом на часовима кроз занимљиве радионице радити следеће:

- Шта знам о води ?

- Одакле потиче вода и куда одлази вода коју користимо ? (кружење воде у природи)

- Какву воду пијемо и какав је квалитет  вода у месту/насељу/граду/окружењу?

- Да ли рационално користимо воду ?

- Шта се сматра загађењем воде, који су извори загађивања воде и какав је њихов утицај на квалитет воде у рекама и купалиштима у окружењу? (ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 1)

- Како депоније, пољопривреда и индустрија утичу на загађивање вода у локалној средини и какве су последице загађења по живи свет? (ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 2)

- Лабораторијско доказивање метала (катјона) у различитим узорцима воде. (ЛАБ. ВЕЖБА 1)

- Посета Зрењанинском водоводу. (ТЕРЕНСКА ВЕЖБА 1)

- Какве су последице средства за чишћење и прање која користимо у домаћинству по животну средину и здравље?

- Отпадне (индустријске) воде и њихово пречишћавање.

- Лабораторијско доказивање (анјона) у различитим узорцима воде. (ЛАБ. ВЕЖБА 2)

- Посета Хемијском факултету у Београду и лабораторији за заштиту животне средине. (ТЕРЕНСКА ВЕЖБА 2)

У другој области ВАЗДУХ ученци ће редом на часовима кроз занимљиве радионице радити садржаји који ће бити накнадно познати.

 

Оцена ученика се изводи на основу активности ученика, рада у пројектима и успешним лабораторијским и теренским вежбама :)

Scroll To Top