Home » Nove objave » Evropski dan jezika

Evropski dan jezika

Dan koji promoviše učenje jezika širom Evrope. Na inicijativu Veća Evrope, Strasbourg, Evropski dan jezika se od 2001. godine obeležava svake godine 26. septembra.

Zašto obeležavamo EDL?

-  Da bi se upozorila javnost na važnost učenja jezika, s ciljem povećanja višejezičnosti i međukulturnog razumevanja

-  Da bi se promovisala bogata jezička i kulturološka raznolikost Evrope

-  Da bi se podsticalo celoživotno učenja jezika u školi i izvan nje

U želji da se i Zrenjaninska gimnazija pridruži ovom pokretu, svake godine prigodno obeležavamo ovaj dan. Ove 2019/20 godine u projektu su učestvovali profesori aktiva stranih jezika, srpskog jezika i muzičke kulture, zajedno sa njihovim učenicima .

Izradili su mapu Evrope -pano, koji su postavili u holu škole, pozivajući učenike , profesore i radnike škole da obeleže na mapi Evrope gde su već bili i koji su jezikom govorili : srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, romskom, engleskom, nemačkom, ruskom , francuskom  ili drugom jeziku .

Na zidovima su izlepili natpise sa oznakom EDL i po hodnicima postavili plakate. Postavljena je i tabela sa nazivima dana u nedelji, koju treba dopuniti sa već iseckanim rešenjima u vidu slagalice, a krajnje rešenje je dato na zidu, ali okrenuto. Isto tako je interaktivna i tabela sa ispisanim rečenicama na raznim jezicima , koje treba pogoditi, na kom su jeziku. Jedan interaktivni pano je trebalo dopuniti rečima, rečenicama, koje nam se ne svidjaju. Tu je i pano Slovačke naive kao i postavka o kulturi Roma, zatim Francuski pano.

Prigodni program je održan u 13.30 h u holu škole uz prisustvo kolega i učenika sa sledećim tačkama:

Pozdravni govor direktora. Upoznavanje publike sa ciljem i sadržajem ovog dana. Citanje kratkog eseja na temu jezika, recitovanje Hamletovog monologa Biti ili ne biti, repovanje uz članove Školskog orkestra, kratki dijalozi na više jezika u parovima i izvodjenje autorske pesme članova Školskog orkestra.

Proces pripreme , postavka i sam program je forografisan i postavljen u albumu Profesora Zrenjaninske gimnazije.

Želja nam je bila da se svi uključe u ovo interaktivno obeležavanje dana, da se nešto lepo nauči i doživi u duhu tolerancije i međusobnog poštovanja.

Prof . Márta Gyermán -Tóth

edl2 edl3 prva

 

Scroll To Top