Home » Nove objave » УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2019/20. ТЕОДОРА ШИКЛОШИЋ 4-2

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2019/20. ТЕОДОРА ШИКЛОШИЋ 4-2

ОДЛУКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О ДОДЕЛИ ПОХВАЛЕ УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

ШКОЛСКЕ 2019/2020.

На основу члана 11. Правилника о избору ученика генерације Зрењанинске гимназије у Зрењанину од  20.05.2014. године, деловодни број 01-702, Комисија за избор ученика генерације у саставу Наташа Коровљев, професор српског језика и књижевности, Радован Француски , професор историје, Ивана Омаљев, професор математике, Александра Суботић, педагог  и  ученица 3-5 одељења  Мина Петров ,предложила је  Наставничком већу да похвалу Ученик генерације  додели ученици  4-2 одељења  Теодори Шиклошић.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Комисији за избор ученика генерације школске 2019/ 2020. године поднета  су два предлога  за доделу похвале Ученик генерације. Предлоге  су поднели Александра Максић, одељењски старешина 4-5 одељења за ученицу Милу Вукобрат и Милан Суботић, одељењски сарешина 4-2 одељења за ученицу Теодору Шиклошић.

Комисија је утврдила да обе  кандидаткиње испуњавају  услове за доделу похвале Ученик генерације. На основу добијених података утврђен је број бодова према члану  6. Правилника о избору ученика генерације:

  1. Мила Вукобрат 4-5  (такмичења  у организацији Министарства просвете и спорта– 68 , остала такмичења –  нема,  ваннаставне активности – 14, оцена одељенског већа  за целокупан однос ученика према школи – 5 )

             УКУПНО  87 бодова

 

  1. Теодора Шиклошић 4-2  (такмичења  у организацији Министарства просвете и спорта– 90,5, остала такмичења –  22,  ваннаставне активности – 19, оцена одељенског већа  за целокупан однос ученика према школи – 5 )

             УКУПНО 136,5 бодова

 

На основу образложења  комисије Наставничко веће је једногласно, јавним гласањем донело одлуку

да похвалу „Ученик генерације“ додели ученици 4-2 одељења Теодори Шиклошић.

Директор

Милан Радаковић

Бодовне листе можете погледати овде:

bodovna-lista-mila-vukobrat-4-5

bodovna-lista-teodora-siklosic-4-2

Правилник о избору Ученика генерације можете погледати овде:

Pravilnik-o-izboru-ucenika-generacije-zrenjaninska-gimnazija

Scroll To Top