Home » Nove objave » ИНФОРМАЦИЈА О МОДЕЛУ НАСТАВЕ ОД 1. СЕПТЕМБРА 2020.

ИНФОРМАЦИЈА О МОДЕЛУ НАСТАВЕ ОД 1. СЕПТЕМБРА 2020.

 

У складу са Стручним упутством Министарства просвете за организовање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/21. години, као и допуном Стручног упутства, Наставничко веће Зрењанинске гимназије изабрало је да наставу организује по МОДЕЛУ Б – комбинована настава прилагођену специфичностима школе. Одлука је донета на седници Наставничког већа одржаној 21.08.2020. године на предлог Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе.

Специфичности наше школе су:

-          40 одељења, 1065 ученика, 103 наставника (од којих њих 39 ради у више школа)

-          Рад у две смене и велики мањак простора (тешкоћа да се обезбеди 4м2 по ученику и одговарајућа физичка дистанца приликом редовне непосредне наставе и остали здравствено-хигијенски услови)

-          Велики број ученика путника

-          Добро разрађен систем наставе на даљину  (наставници имају гугл учионице и континуирано се ради на обуци наставника за примену аликација за директан контакт са ученицима- Zoom и Google meet, као и на унапређењу ширих компетенција за наставу на даљину – педагошки принципи, оцењивање и сл.)

Због тога смо одлучили да комбиновани модел  наставе прилагодимо нашим условима на најбољи могући начин, тако да буду испуњени сви прописани критеријуми (здравствено-хигијенски услови и безбедност ученика и наставника, као  и непосредан контакт са ученицима за обраду градива, утврђивање и проверу знања). Специфичност одабраног модела је што ће се непосредна настава за 12 предмета  одвијати у једној врсти блок наставе. Блокови ће бити временски распоређени током дана од 8.00 до 20.00, у складу са сменама.

МОДЕЛ НАСТАВЕ:

ПРВИ РАЗРЕД 

-          За родитеље ученика првог разреда 31. августа биће организовани родитељски састанци по групама, где ће од одељењског старешине добити све неопходне информације за почетак школске године и имати прилику да се изјасне о моделу наставе који подржавају за своје дете. У току ове недеље родитељи ће о термину доласка у школу бити телефонски обавештени од стране одељењских старешина.

-          Одељењске старешине отвориће гугл учионице за своја одељења (ЧОС)  и родитељима дати код за приступ ученика учионици. Преко те прве учионице ђаци ће добијати сва неопходна упутства за даљи рад.

-          Од уторка 1. септембра на непосредну наставу у школи, по редовном распореду часова у трајању од 30 минута, крећу ученици од 1. до 15. броја у дневнику укључујући и суботу 5. септембар (према распореду за понедељак)

-          Остали ученици, од броја 16. до 30., прате наставу на РТС Планети и у гугл учионицама

-          Друге недеље септембра, од понедељка 7. септембра на непосредну наставу долазе ученици од броја 16. до 30.

-          По истеку прве две недеље предвиђене за упознавање ученика, ученици првог разреда прелазе на модел наставе који важи за друге, треће и четврте разреде

 

ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

-          За ученике другог, трећег и четвртог разреда настава се прве две недеље (док су први разреди на редовној настави непосредно у школи ) реализује на даљину путем праћења часова на РТС Планети, гугул учионица и осталих модела наставе на даљину.

-          Од понедељка, 14. септембра , поред онлајн наставе, организоваће се специфичан вид блок наставе за сва одељења у групама од највише 15 ученика. Дужина трајања блока усклађена је са фондом часова и карактеристикама предмета. На блок наставу наставници позивају ученике у складу са потребама и критеријумима које они одреде, уважавајући жеље и могућности ученика. Током трајања блока наставници могу временски направити више група, као и мешати ученике из различитих одељења истог разреда.

Оцењивање се врши искључиво током непосредне наставе.

Блок настава организоваће се за следеће предмете  (распоред блокова биће достављен наставницима и ученицима):

 1. Српски/мађарски језик и књижевност – 2 пута недељно у трајању од 2 сата
 2. Математика – 2 пута недељно у трајању од 2,5 сата
 3. Први и други страни језик и латински језик  – 2 пута недељно у трајању од 1,5 сата
 4. Историја – 1 пута недељно у трајању од 1 сата
 5. Географија– 1 пута недељно у трајању од 1 сата
 6. Биологија– 2 пута недељно у трајању од 1 сата
 7. Физика– 2 пута недељно у трајању од 1,5 сата
 8. Хемија– 2 пута недељно у трајању од 1,5 сата
 9. Информатика – 2 пута недељно у трајању од 1 сата
 10. Психологија – 1 пут недељно у трајању од 1 сата
 11. Филозофија – 1 пута недељно у трајању од 1 сата
 12. Социологија– 1 пута недељно у трајању од 1 сата

Блок настава за ученике ИТ смера организује се према посебном распореду за стручне предмете, наставници осталих предмета их прикључују својим редовним терминима за блок наставу.

За остале предмете: музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, устав и права грађана, верска настава, грађанско васпитање и све изборне предмете настава се одвија на даљину уз организацију једног термина месечно за непосредни контакт са ученицима.

По потреби блок настава организоваће се и суботом.

Поштујући Стручно упутство Министарства просвете да свака школа треба да анализира свопствене снаге и слабости, сматрамо да би овакав вид наставе обезбедио у довољној мери неопходан вид непосредне наставе, а да у исто време у школи борави знатно мање ученика и наставника уз све прописане мере за здравствено безбедан рад . Такође, оваквим начином рада значајно је појачана  индивидуализација и прилагођавање потребама и могућностима сваког ученика.

 

Директор

Милан Радаковић

Scroll To Top