Home » Nove objave » УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. години

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. години

Упис ученика у први разред обавиће се 12. и 13. јула у Зрењанинској гимназији

од 8.00 до 15.00  часова.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  • ПРИЈАВА ЗА УПИС (купује се у књижарама)
  • ОРИГИНАЛНО УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
  • ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Извод и матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту није потребно доносити, ове документе школа сама прибавља из јединствене базе података.

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ УПИСУЈУ ПРВИ РАЗРЕД

друштвено-језички смер, општи тип и природни-математички смер

 

Приликом уписа ученици су у обавези да се определе за следеће изборне предмете:

  1. Први страни језик – енглески или немачки језик
  2. Други страни језик – енглески, немачки, француски или руски језик
  3.  Грађанско васпитање или верска настава

Поред наведених ученици су у обавези да се определе за ДВА од понуђена четири предмета:

  1. Образовање за одрживи развој
  2. Појединац, група и друштво
  3. Језик, медији и култура
  4. Уметност и дизајн

 

Више о овим предметима можете прочитати ОВДЕ : izborni-predmeti

УЧЕНИЦИ КОЈИ УПИСУЈУ ИТ СМЕР (Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику), од изборних предмета опредељују се само за грађанско васпитање или верску наставу. Остали изборни предмети нису у плану и програму за овај смер.

Scroll To Top