Home » Nove objave » Настава страних језика у Зрењанинској гимназији

Настава страних језика у Зрењанинској гимназији

У гимназији ученици уче два страна језика на сваком смеру осим на ИТ смеру. Недељни фонд часова првог страног језика зависи од смера и разреда и већи је од фонда часова другог страног језика, сем на природно-математичком смеру, где се први и други страни језик уче у сваком разреду са истим бројем часова.

У Зрењанинској гимназији ученици могу да уче енглески, немачки, руски и француски језик.

Више о настави страних језика у нашој школи можете прочитати овде.

Scroll To Top