Home » Nove objave » ZRANJANINSKI GIMNAZIJALCI NA STRUČNOJ EKSKURZIJI NA KOPAONIKU U OKVIRU PREDMETA OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

ZRANJANINSKI GIMNAZIJALCI NA STRUČNOJ EKSKURZIJI NA KOPAONIKU U OKVIRU PREDMETA OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Krajem jula meseca, učenici trećeg razreda Zrenjaninske gimnazije realizovali su stručnu ekskurziju u Nacionalnom parku Kopaonik.
Stručna ekskurzija je realizovana u okviru predmeta OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ koje po novom reformisanom programu gimnazija uveden pre tri godine.
OBRAZOVANjE  ZA  ODRŽIVI  RAZVOJ  je izborni predmet u gimnaziji koji se bavi proučavanjem očuvanja i zaštite životne sredine i cilj ovog predmeta je da učenik, na osnovu istraživanja ljudskih aktivnosti i neposrednog okruženja, razvije kritički, aktivan i odgovoran odnos prema sebi i okruženju (mestu) u kom živi i da sadašnjost  sagledava i kroz perspektivu budućnosti.
Pored pešačkih tura i ekoloških radionica sa profesionalnim i licenciranim vodičima Nacionalnog parka Kopaonik, učenici su imali i stručna predavanja o samom Nacionalnom parku, o zaštićenim vrstama biljnog i životinjskog sveta, kao i o načinu očuvanja životne sredine u planinskim predelima naše zemlje.
Ovde su neke od fotografija, a više o stručnoj ekskurziji možete pogledati na instagram profilu ovog predmeta odrzivi_razvoj_zrgimnazija
7  1  2 3  4a
10
11  12
13   14
Scroll To Top