Home » Filozofija » Takmičenje povodom svetskog dana filozofije

Takmičenje povodom svetskog dana filozofije

zajednickaGetAttachment (9)GetAttachment (7)GetAttachment (1)GetAttachment (2)GetAttachment (8)

Povodom svetskog dana filozofije, Zrenjaninska gimnazija je organizovala takmičenje u pisanju eseja na engleskom jeziku  u subotu, 02.11.2013. sa početkom u 11h. Ovo takmičenje održava se pod pokroviteljstvom Uneskove Međunarodne asocijacije Baltic Sea Net i Finske asocijacije profesora filozofije. Eseji se pišu dva sata, pod šifrom, a četiri teme su  saopštene na samom takmičenju. Učenici biraju jednu od ponuđenih tema koje dotiču različita filozofska područja. Mogu se koristiti rečnici engleskog jezika. Eseje će vrednovati međunarodna komisija profesora filozofije, a dva najbolja rada biće proglašena na Svetski dan filozofije promovisana i štampana. Prošle godine, rad učenika Bojana  Veselinova iz gimnazije: „Dušan Vasiljev“, Kikinda, mentorke, Božane Karanović, nagrađen je i štampan. Ovogodišnje teme, bile su: ”Doubt is the first step toward science or truth. Whoever does not question will be sure of nothing; whoever does not doubt, will discover nothing.”

(Denis Diderot, ”Encyclopedia”, 1765)

”Reason is, and ought only to be the slave of the passions, and can never pretend to any other office than to serve and obey them.”

(David Hume, Treatise of Human Nature, 1739-1740)

 „Of all things the measure is Man, of the things that are, that they are, and of the things that are not, that they are not „

(Protagoras, 450 BCE?, source: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker)

”They who can give up essential Liberty to obtain a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.”

(Benjamin Franklin; Contributions to the Conference, February 17, 1775)

 Takmičenje je priprema za Srpsku olimpijadu filozofije koja će se održati u Požarevačkoj gimnaziji u martu 2014. uz podršku Srpskog filozofskog društva, a po međunarodnim propozicijama. Ovogodišnja Filozofska olimpijada će se održati u Litvaniji od 15-18. maja. Našu školu predstavljali su učenici Stefan Ralević, mentor Slobodan Lisica i  Ivona Petrov,  mentor, Gordana Dunai

Želimo im puno uspeha

Scroll To Top