Home » Vannastavne aktivnosti » Đački parlament

Đački parlament

Aprila, 2002. godine, u školi je osnovan Đački parlament, a prvi predsednik Đačkog parlamenta, Jovan Kaurin, oktobra meseca te iste godine, predstavio je rad parlamnta na nastavničkom veću i upoznao ga sa sadržajem donetog statuta. Kao ciljeve rada Đačkog parlamenta naveo je slobodno iskazivanje mišljenja učenika, razvoj komunikacije među učenicima, i među profesorima i učenicima. Naveo je da je od izuzetnog značaja učešće učenika u odlučivanju o stvarima koje se direktno tiču učenika, a sve u cilju unapređivanja rada škole. Učenik Jovan Kaurin, od 23. do 29. aprila 2002. godine, učestvovao je na specijalnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija posvećene dečjim pravima. Na toj skupštini učestvovao je 51 učenik iz 25 zemalja, a Jovan Kaurin je prethodno učestvovao na Međunarodnoj konferenciji o pravima dece, održanoj u Budimpešti, na kojoj je usvojen dokument pod nazivom „Svet po meri deteta”. Kaurin je imao zapaženo učešće na toj konferenciji, a onda je, potom, od UNICEF-a, od organizacije SAVE THE CHILDREN, dobio poziv za učešće na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Posle Jovana Kaurina, Đački parlament nastavio je sa svojim radom, i u više navrata dopunjavao svoj statut. Đački parlament sačinjavaju po jedan predstavnik iz svakog odeljenja, koji je obavezan da redovno dolazi na zakazane sednice, i kome se pravdaju izostanci sa nastave u vreme trajanja sednice. Svi učenici su ravnopravni bez obzira na razred koji pohađaju. Na početku godine, na prvoj konstitutivnoj sednici, bira se predsednik parlamenta. Predsednik saziva i vodi sednice, sastavlja dnevni red čije predložene tačke dobija od svih drugih predstavnika, daje i oduzima reč, brine se za održavanje discipline na sednicama, izriče sankcije i sastavlja izvršne timove. Ponekad je radi lakšeg i bržeg funkcionisanja potrebno raditi u manjim timovima, pa parlament bira i svoje Predsedništvo.

 

parliamentPredsedništvo se sastoji od 9 predstavnika. Po 2 iz svakog razreda koji moraju biti iz suprotnih smena, i sam predsednik parlamenta. Predsednik parlamenta ima pravo prisustva sednicama školskog odbora i nastavničkog veća, gde predstavlja stavove učenika. Đački parlament se bavi mnogim temama koje su u direktnoj i indirektnoj vezi sa životom i radom u školi, kao što su : odabir ekskurzija i fotografskih kuća,  dogovor oko realizacije maturske večeri, iznošenje i rešavanje nesuglasica između učenika i profesora, raspolaganje novcem dobijenim od strane donacija. Zrenjaninska gimnazija je prva škola u opštini Zrenjanin i među prvim školama u Srbiji koje su osnovale jedan ovakav organ u radu škole. Po uzoru na naš, ubrzo su i ostale srednje škole formirale svoj. 2006. godine pod inicijativom našeg parlamenta osnovana je „Unija parlamenta srednjih škola u Zrenjaninu“ , i takođe „Unija gimnazija Srbije“ sa kojima naš parlament uspešno sarađuje

.

Scroll To Top