Home » O školi » Škola danas

Škola danas

nova2 Zrenjaninska gimnazija je danas jedna od najvećih gimnazija u Srbiji. Školu trenutno pohađa 1092 učenika u 40 odeljenja opšteg, društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera. Svake godine upisuje se jedno odeljenje opšteg smera na mađarskom nastavnom jeziku. Od školske 2018/19. godine upisuje se i po jedno odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Nastava se odvija u dve smene u učionicama opšte namene i u 11 specijalizovanih kabineta. Imamo biblioteku i salu za fizičko sa fitnes kutkom. U planu je ozbiljnija reorganizacija i rekonstrukcija školskog prostora. Ukupno je u školi zaposleno 124 osobe. U rad sa učenicima je uključen 101 profesor i 3 stručna saradnika ( pedagoško – psihološka služba ). Svi profesori imaju visoku stručnu spremu odgovarajućeg profila, jedan profesor ima specijalizaciju, a dva su doktori nauka. Nekoliko profesora su postdiplomci. Možemo se pohvaliti visokom prosečnom ocenom naših đaka i velikom prolaznošću. Oko 60% naših đaka ima odličan uspeh, a 30% vrlo dobar. Takođe, jedan od dokaza uspešnosti je i činjenica da su nam đaci na prijemnim ispitima za različite fakultete uvek veoma dobro rangirani. Značajan doprinos radu škole daje i Đački parlament koji aktivno radi od 2002. godine i učestvuje u rešavanju svih bitnih pitanja u vezi sa životom škole.

Značajni projekti i akcije škole: U poslednjih nekoliko godina, prateći savremene tokove, naša škola je učesvovala u velikom broju projekata, a neke je i sama inicirala. Nemoguće bi bilo ovom prilikom nabrojati sve njih, pa ćemo navesti tek nekoliko. Zrenjaninska gimnazija 2002. godine postaje jedna od reformskih gimnazija i uključuje se u projekat Školskog razvojnog planiranja.Ovaj projekat promoviše interaktivnu i interdisciplinarnu nastavu i uspešno je realizovan. Posebno su zanimljivi projekti i akcije međunarodne saradnje koji podrazumevaju razmenu informacija, seminare i stručna putovanja učenika i profesora. Od 2001. godine traje saradnja sa gimnazijom iz norveškog grada Vos, u početku kroz dopisivanje, a kasnije su organizovane i uzajamne posete. Naši učenici su školske 2003/04. učestvovali u Simensovom projektu “Join multimedia”.

Decembra 2004. godine Zrenjaninska gimnazija je uključena u jedan segment projekta “Comeius Sokrates” zajedno sa školama iz Italije, Slovenije, Nemačke, Mađarske i Poljske. U tome učestvujemo zahvaljujući ljubaznosti naših kolega iz gimnazije u Ptuju sa kojima inače sarađujemo u nekoliko projekata.

Od 2005. godine realizuje se projekat upoznavanja kultura slovenskih naroda u kojem nam je partner Gimnazija broj 639 iz Moskve.

Značaj ovih projekata je pre svega u mogućnosti da naši đaci upoznaju druge sredine kao i da se oni sami tamo predstave u najboljem svetlu. Trudimo se da na taj način negujemo duh tolerancije i razvijamo umeće komunikacije.

 

USPESI ŠKOLE

Uspeh škole se meri uspehom njenih đaka i profesora. Zahvaljujući predanom radu i jednih i drugih Zrenjaninska gimnazija je školske 2005/06. godine dobila nagradu “ Dr Đorđe Natošević”. Nagradu dodeljuje Sekretarijat za obrazovanje i kulturu Pokrajine Vojvodine za izuzetne rezultate u vaspitno-obrazovnom radu u toku dve školske godine.

Scroll To Top