Home » O školi » Poznati gimnazijalci

Poznati gimnazijalci

Učenici i profesori Zrenjaninske gimnazije istaknuti na polju nauke

Akademici:

  - Sentklarai dr Jene ( Evgenije Nedić ), maturirao 1857/58. godine, istoričar, arheolog, teolog  i književnik

  - dr Vasa Bogdanov, profesor (1924-1926), istoričar

  - dr Milan Đurić, maturirao 1937/38.godine, građevinski inženjer

 - dr Bogumil Hrabak, maturirao 1945/46. godine, profesor istorije

 - dr Ribar Bela, maturirao 1948/49. godine, kasnije fizičar

 - dr Miomir Simić Glavaški, maturirao 1949/50 godine, fiziko-hemičar

 - dr Vasilije Krestić, maturirao 1950/51. godine, istoričar

 - dr Milan Čanak, maturirao 1950/51. godine, biolog-ekolog

 - dr Čedomir Popov, maturirao 1953/54. godine, istoričar

 - dr Tibor Varadi, maturirao 1957/58. godine, pravnik

 - dr Danilo Mihnjević, profesor Gimnazije od 1943. do 1953. godine, matematičar

 - dr Božidar Gerasimović, profesor Gimnazije od 1947. do 1951. godine, matematičar

     Pored pomenutih akademika još se oko 60 bivših učenika ili profesora istaklo       na polju nauke širom sveta.

          *** Za podatke o akademicima veliku zahvalnost dugujemo gospodinu Milanu Đukanovu, istoričaru, nekadašnjem direktoru Istorijskog arhiva u Zrenjaninu

Scroll To Top