Home » Predmeti I razred

Predmeti I razred

Društveni smer Opšti smer

Opšti smer na mađarskom jeziku

Prirodni smer
Srpski jezik i  književnost 4 4 2 4
Mađarski jezik i književnost 4
Prvi strani jezik 2 2 2 2
Drugi strani jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2 2 2
Istorija 2 2 2 2
Geografija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4
Fizika 2 2 2 2
Hemija 2 2 2 2
Računarstvo i informatika 2 2 2 2
Muzička kultura 1 1 1 1
Likovna kultura 1 1 1 1
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Veronauka/Građansko vaspitanje 1 1 1 1
Čos 1 1 1 1
Ukupno 32 32 34 32
Scroll To Top