Home » Nastava » Predmeti po razredima » Predmeti II razred

Predmeti II razred

Društveni smer Opšti smer

Opšti smer na mađarskom jeziku

Prirodni smer
Srpski jezik i  književnost 4 4 2 3
Mađarski jezik i književnost 4
Prvi strani jezik 3 2 2 2
Drugi strani jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2 2
Psihologija 2 2 2 2
Istorija 2 2 2 2
Geografija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Matematika 3 4 4 5
Fizika 2 2 2 3
Hemija 2 2 2 3
Računarstvo i informatika 2 2 2 2
Muzička kultura 1 1 1 1
Likovna kultura 1 1 1 1
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Veronauka/Građansko vaspitanje 1 1 1 1
 Čos 1 1 1 1
Ukupno 34 34 36 34
Scroll To Top