Home » Nastava » Predmeti po razredima » Predmeti III razred

Predmeti III razred

Društveni smer Opšti smer

Opšti smer na mađarskom jeziku

Prirodni smer
Srpski jezik i  književnost 5 4 2 3
Mađarski jezik i književnost 4
Prvi strani jezik 5 4 4 2
Drugi strani jezik 2 2 2 2
Filozofija 2 2 2 2
Istorija 3 2 2 2
Geografija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 3
Matematika 2 4 4 5
Fizika 2 3 3 3
Hemija 2 2 3
Računarstvo i informatika 2 2 2 2
Muzička kultura 1
Likovna kultura 1
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Veronauka/Građansko vaspitanje 1 1 1 1
Čos 1 1 1 1
Ukupno 33 33 35 33

 

Scroll To Top