Home » Nastava » Predmeti po razredima » Predmeti IV razred

Predmeti IV razred

Društveni smer Opšti smer

Opšti smer na mađarskom jeziku

Prirodni smer
Srpski jezik i  književnost 5 4 2 4
Mađarski jezik i književnost 4
Prvi strani jezik 4 3 3 2
Drugi strani jezik 2 2 2 2
Ustav i prava građana 1 1 1 1
Sociologija 3 2 2 2
Filozofija 3 3 3 2
Istorija 3 2 2
Geografija
Biologija 2 2 3
Matematika 2 4 4 4
Fizika 2 2 2 5
Hemija 2 2 2
Računarstvo i informatika 2 2 2 2
Muzička kultura 1
Likovna kultura 1
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Veronauka/Građansko vaspitanje 1 1 1 1
Čos 1 1 1 1
Ukupno 33 33 35 33
Scroll To Top