Home » Vannastavne aktivnosti » Školski list – PUT

Školski list – PUT

Pročitajte :          PUT broj 35,  decembar 2012.                   PUT broj 36,  maj 2013.                                  
                            PUT broj 37,  decembar  2013.                   PUT broj 38,  maj  2014.
                           PUT broj 39,  decembar 2014.                   PUT broj 40,  maj  2015.
                            PUT broj 41,  decembar 2015.                  PUT broj 46-47, maj 2019.
 

 

               

 

knjigePrvi broj školskog lista pod nazivom „Put” izašao je maja 1995. godine. Inicijativu je dala popularno nazvana „Pepsi” služba (pedagoško-psihološka služba), odnosno, školski psiholog Milica Velimirović i pedagog Aleksandra Subotić. One su omogućile da naši đaci imaju svoj list u kome mogu beležiti pulsiranje života učenika, škole i grada.

U prvobitnoj redakciji su bili idejni tvorci lista, tada učenici drugog razreda, Ivan Pavković, Mile Puškarić i Goran Vasković, potpomognuti prilozima Ivana Živkova, Maje Marinkov, Rastka Stefanovića, Gabrijele Parigros… Sa mnogo entuzijazma su mnogi učenici kasnijih generacija pisali i crtali za „Put”: Nataša Gološin, Dijana Naumov, Ivana Radovančev, Sanja Mitrović, Željko Kevrešan, Dragana Varadinac, Jelena Radosav, Branislav Kokora, Steva Radunović, Dragana Mokan, Vladislav Bailović, Nemanja Popović, Sonja Božić, Ivana Krajinović… Urednički posao sa njima je obavljala profesorka Dušica Mitić do 2002. godine, kada uredništvo preuzima profesorka Danijela Škorić.

„Put” izlazi dva ili tri puta godišnje, u zavisnosti od materijalnih sredstava za štampanje lista.

List je nastao iz želje da učenici razviju svoja novinarska interesovanja i literarne ili crtačke sklonosti, da izoštre svoju opservaciju i razviju kritičko mišljenje, da lirski, satirično ili komično pišu. Prilozi su uvek odražavali šarenilo učeničkog života. Bilo je tu intervjua, izveštaja, po nečemu posebnih pismenih zadataka, pesama, stripova, anketa, reportaža, filmskih, književnih ili muzičkih recenzija, osvrta na aktuelna naučna ili sportska dostignuća. Autori tih priloga sada su diplomirani inženjeri, slikari, ekonomisti, profesori književnosti ili stranih jezika, režiseri i montažeri, politikolozi ili sociolozi i psiholozi… Sadašnji članovi redakcije i saradnici „Puta” nastavljaju njihovu desetogodišnju tradiciju, ali i modernizuju i menjaju izgled i sadržaj lista prema sopstvenim generacijskim obeležjima. A „Put” ostaje ono što je u nastanku i bila namera osnivača da bude – „pogled iznutra”, vizija i doživljaj sredine u kojoj je nastao, dati slikom i rečima učenika.

Ovako vidi osnivanje i desetogodišnji život „Puta” prvi urednik lista, profesorka Dušica Mitić, a evo šta o nastanku lista kaže jedan od njegovih osnivača i idejnih tvoraca Mile Puškarić:


Ne treba posebno naglašavati da su prostor u časopisu „Put” za svoje kreativne ambicije pronalazili i članovi novinarske i literarne sekcije, u svih ovih dvanaest godina, a da im je u tome zdušno pomagao aktiv profesora srpskog jezika i književnosti. Neki od tih saradnika-učenika kasnije su objavili svoje prve, prave knjige. „Put” je obavio svoju misiju!

Scroll To Top