Упознајмо се боље

Гимназија – Друштвено језички смер

Друштвено-језички смер

Погледај и остале смерове

Друштвено-језички смер

Друштвено-језички смер намењен је онима који желе да након средње школе  упишу неки од факултета из области друштвених наука. Уколико желите да  студирате права, психолигију, социологију, журналистику, комуникологију, историју, књижевност или неки страни језик, уписивање друштвено-језичког смера гимназије је прави избор.

 Знања која током школовања  ученици стекну из филозофије, психологије, социологије, ликовне и музичке уметности од немерљивог су значаја, не само за њихово даље школовање, него за и изградњу њихове опште културе и ширину интелектуалног размишљања.

Наставни план и програм

Осим матерњег језика који је најзаступљенији предмет на смеру, ученици све четири године изучавају и усавршавају два обавезна страна језика (понуђени су: енглески, немачки, француски и руски). У програму за овај смер друштвени предмети: филозофија, социологија и историја заступљени су са више часова него на општем смеру.  Ликовна и музичка култура у програму су све четири године.

 

НАША ФИЛОЗОФИЈА

Мисија Зрењанинске гимназије је унапређивање образовно-васпитног процеса у складу са потребама ученика, а у функцији развијања образоване, креативне, културне и моралне личности која своја знања примењује у даљем школовању и стварном животу.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

„Зрењанинска гимназија је школа отворених врата и школа која својим васпитним и образовним потенцијалима пружа ђаку незамењиво интелектуално и емоционално уточиште.“

КЉУЧ УСПЕХА

Тежимо да наша школа буде средина у којој ће владати креативна, радна и сарадничка атмосфера и у којој ће ученици моћи да искажу и развијају своје потенцијале.