Упознајмо се боље

Гимназија – Природно-математички смер

Природно-математички смер

Погледај и остале смерове

Природно-математички смер

Прави избор за ученике талентоване  из  области математике и природних наука је природно – математички смер.

Природно- математички смер је структуром свог наставног плана и програма намењен пре свега ученицима који након завршене средње школе желе да упишу неки од факултета  из области природних или техничких наука.

То нарочито важи за студије електротехнике, машинства, архитектуре, грађевине, које се заснивају на знањима из најфундаменталнијих наука, какве су математика и физика, а ти предмети су најзаступљенији у програму природно-математичког смера гимназије. Такође, будући лекари и стоматолози ће најбољу основу из биологије и хемије стећи управо на овом смеру.

Иако се првенствено изучавају природне науке попут физике, математике, биологије, хемије, наши ученици не заостају ни у знању страних језика, што им отвара пут за упис на било који факултет, природних, техничких, али и друштвено-хуманистичких наука.

Наставни план и програм

 

НАША ФИЛОЗОФИЈА

Мисија Зрењанинске гимназије је унапређивање образовно-васпитног процеса у складу са потребама ученика, а у функцији развијања образоване, креативне, културне и моралне личности која своја знања примењује у даљем школовању и стварном животу.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

„Зрењанинска гимназија је школа отворених врата и школа која својим васпитним и образовним потенцијалима пружа ђаку незамењиво интелектуално и емоционално уточиште.“

КЉУЧ УСПЕХА

Тежимо да наша школа буде средина у којој ће владати креативна, радна и сарадничка атмосфера и у којој ће ученици моћи да искажу и развијају своје потенцијале.