Упознајмо се боље

Гимназија – Општи смер

Општи смер

Општи смер пружа одличну основу за даље образовање и оставља ученику могућност да се упозна са различитим предметима пре него што одлуче шта ће студирати. Уколико волите и природне и друштвене науке, онда је општи смер прави избор.

 Програм овог смера обухвата широк опсег знања из свих предмета. Предвиђено је више часова природних наука него на друштвено – језичком смеру и више часова страних језика и друштвених наука него  на природно – математичком смеру. Намењен је углавном ученицима који још нису донели одлуку о свом будућем занимању или имају широк опсег интересовања. Самим тим пружа ученицима могућност да буду спремни за студије било ког профила.

Циљ образовног профила – Општи смер

Циљ образовања и васпитања у гимназији општег смера је да се путем стицања функционалних знања, овладавања вештинама, формирања ставова и вредности, у оквиру предвиђених наставних предмета, обезбеди:

  • пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са њиховим способностима, потребама, интересовањима;
  • унапређење језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој;
  • подршка развоју међупредметних компетенција.

Наставни план и програм

 

НАША ФИЛОЗОФИЈА

Мисија Зрењанинске гимназије је унапређивање образовно-васпитног процеса у складу са потребама ученика, а у функцији развијања образоване, креативне, културне и моралне личности која своја знања примењује у даљем школовању и стварном животу.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

„Зрењанинска гимназија је школа отворених врата и школа која својим васпитним и образовним потенцијалима пружа ђаку незамењиво интелектуално и емоционално уточиште.“

КЉУЧ УСПЕХА

Тежимо да наша школа буде средина у којој ће владати креативна, радна и сарадничка атмосфера и у којој ће ученици моћи да искажу и развијају своје потенцијале.