Упознајмо се боље

Специјализовано ИТ одељење

Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Погледај остале смерове

Гимназијско ИТ одељење представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама.

Специјализација у једној научној области омогућава висок степен припремљености за наставак високог образовања – студирање у тој области, али при том не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сасвим других области.

Једна од предности овог смера је и мањи број ученика у одељењу. За оваква специјализована гимназијска одељења одређено је да имају до 20 ученика. Већи део наставе рачунарских предмета одвија се у групама од  по 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава квалитетнији  рад, а самим тим и боља постигнућа ученика.

Како уписати  ИТ одељење?

Ученик који жели да упише ИТ одељење полаже тест из математике на коме може да оствари највише 240 бодова, а сматра се да је положио пријемни ако је остварио најмање 120 бодова на тесту. Важно је напоменути да наша школа сваке године организује бесплатне припремне часове математике за осмаке који су изразили интересовање за овај смер.

Разлика између пријемног за надарене ученике и завршног испита из математике је у томе што су на пријемном за ИТ одељења заступљени само задаци средњег и напредног нивоа, а на матури су и задаци основног нивоа. На тестовима се, поред математике, јавља и понеки задатак из информатике, а постоји и предлог да се полаже и одвојени пријемни из информатике.

Кандидати који полажу пријемни испит за ИТ одељења могу да конкуришу за упис у свим гимназијама у Републици Србији које према конкурсу уписују наведена одељења.

Информатички предмети

Специјализовани предмети се изучавају у различитим разредима. Ученици ће за четири године имати укупно 934 часа информатичких предмета. Овај број часова, садржаји који се изучавају, подела одељења на мање групе, стручни наставници и опремљеност школе представљају услове за матуранте који ће бити изузетно ефикасни током даљег студирања на ИТ смеровима различитих факултета. Стручни предмети које ће ученици имати су:

 

Програмирање

Примена рачунара

Објектно оријентисано програмирање

Базе података

Програмске парадигме

Веб програмирање

Рачунарски системи

Оперативни системи и рачунарске мреже

 

Комплетан наставни план и програм преузмите  Oвде

НАША ФИЛОЗОФИЈА

Мисија Зрењанинске гимназије је унапређивање образовно-васпитног процеса у складу са потребама ученика, а у функцији развијања образоване, креативне, културне и моралне личности која своја знања примењује у даљем школовању и стварном животу.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

„Зрењанинска гимназија је школа отворених врата и школа која својим васпитним и образовним потенцијалима пружа ђаку незамењиво интелектуално и емоционално уточиште.“

КЉУЧ УСПЕХА

Тежимо да наша школа буде средина у којој ће владати креативна, радна и сарадничка атмосфера и у којој ће ученици моћи да искажу и развијају своје потенцијале.