Запослени у школи

Ненаставно особље

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

  • Милица Ћулафић, дипломирани правник

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

  • Биљана Драгичевић

ФИНАНСИЈСKО АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИK

  • Јелена Милошев, Степанов Слободанка

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК

  • Лепа Жељски, Бранко Васиљевић

БИБЛИОТЕКАР

  • Јелена Киш, Вук Фанингер Шевић
  • Vasiljević Branko

СПРЕМАЧИЦА

  • Загорка Грчки, Kиш Естика, Лабанц Ева, Гордана Микић, Радица Петровић, Невенка Радичевић, Мирјана Секулић, Вера Стојадиновић, Таши Хајналка, Хорват Жужана, Елизабета Чокић, Миланка Шегрт

ДОМАР

  • Александар Радоман, Миленко Цвијановић

НАША ФИЛОЗОФИЈА

Мисија Зрењанинске гимназије је унапређивање образовно-васпитног процеса у складу са потребама ученика, а у функцији развијања образоване, креативне, културне и моралне личности која своја знања примењује у даљем школовању и стварном животу.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

„Зрењанинска гимназија је школа отворених врата и школа која својим васпитним и образовним потенцијалима пружа ђаку незамењиво интелектуално и емоционално уточиште.“

КЉУЧ УСПЕХА

Тежимо да наша школа буде средина у којој ће владати креативна, радна и сарадничка атмосфера и у којој ће ученици моћи да искажу и развијају своје потенцијале.