О школи

Пријем родитеља

Термини за пријем родитеља

Сарадњом школе и родитеља се усаглашавају њихове васпитне мере, повећава се задовољство, мотивација и самопоуздање детета, редовност похађања школе, унапређује се комуникација, међуљудски односи, понашање деце и њихово учење. Деца чији родитељи чешће долазе у школу имају бољу пажњу, показују позитивније ставове, мање је насилног понашања… Када су у питању користи за родитеље, постиже се да се они осећају сигурније и оснаженије у подручју васпитања, боље су информисани, имају позитивнију слику о школи и осећају да имају подршку и савезнике у решавању конкретних проблема. Добро дошли.

НАША ФИЛОЗОФИЈА

Мисија Зрењанинске гимназије је унапређивање образовно-васпитног процеса у складу са потребама ученика, а у функцији развијања образоване, креативне, културне и моралне личности која своја знања примењује у даљем школовању и стварном животу.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

„Зрењанинска гимназија је школа отворених врата и школа која својим васпитним и образовним потенцијалима пружа ђаку незамењиво интелектуално и емоционално уточиште.“

КЉУЧ УСПЕХА

Тежимо да наша школа буде средина у којој ће владати креативна, радна и сарадничка атмосфера и у којој ће ученици моћи да искажу и развијају своје потенцијале.