Упознајмо се боље

Школа данас

Зрењанинска гимназија

Зрењанинска гимназија је једна од најстаријих гимназија у нашој земљи. Основана је 1846. године, и до сада ју је завршило oкo 37.000 ученика.

 • Зрењанинска гимназија има 40 одељења и око 1050 ученика
 • Ученици се образују по програму за гимназију општег, друштвено-језичког, природно-математичког смера и програму за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
 • у школи се учи енглески, немачки, руски и француски језик
 • настава се реализује на српском и мађарском наставном језику
 • настава се одвија у две смене
 • са ученицима ради 103  наставника , библиотекар,  два психолога  и педагог
 • сви професори имају високу стручну спрему одговарајућег профила
 • У школи раде два доктора наука, један магистар и један професор са једном годином специјализације. Два наставника и педагог школе имају звање педагошког саветника
 • у школи постоји 13 кабинета,  библиотека са читаоницом, сала за физичко васпитање и  разглас

  Резултати који се постижу у школи увек су били натпросечни

 • преко 60% ученика има одличан успех,  а 30% врло добар, већ дужи временски период
 • 85% гимназијалаца уписује факултет на буџету
 • ученици Зрењанинске гимназије традиционално постижу значајне резултате на такмичењима у земљи и иностранству

Поред редовне наставе, ученици и наставници често организују :

 • јавне, угледне часове  у библиотеци, музеју, савременој галерији, градској башти
 • интердисциплинарне часове, када се из угла различитих предмета обрађује иста тема
 • часове активне наставе на којима се промовишу савремене методе рада
 • часове на којима су предавачи еминентни  гости из света науке, културе и уметности

Како би се ученицима пружила могућност да се испоље у свим областима интересовања и остваре своје потенцијале, ваннаставним активностима се поклања изузетна пажња.

Организоване су секције из скоро свих предмета, а осим њих наша школа  учесвује у великом броју пројеката.  Нарочито су важни пројекти међународне сарадње који подразумевају размену информација, заједничке семинаре и стручна путовања ученика и професора.

Секције

 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Еколошка секција
 • Математика
 • Фото – секција
 • Информатика
 • Географска секција
 • Историјска секција
 • Школски лист  »ПУТ»
 • Хор
 • Школски бенд
 • Рецитаторска секција
 • Драмска секција
 • Мађарски језик
 • Страни језици
 • Психолошке радионице
 • Радионице опште културе
 • Реторичка секција
 • Филозофски клуб
 • Филозофски сусрети –   Осмишљавање
 • Социологија – Друштво у дигиталном оку

Пројекти

Учимо кроз неформално образовање и лично искуство  да на свет гледамо из ширег угла и будемо увек отворени за нова сазнања

 • Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини –    „ Куп толеранције“ и квиз „Колико се познајемо“
 • Европска дуга
 • „Мултипликација –Живети толерантно“
 • Сарадња са  XII  београдском гимназијом
 • Срадња са гимназијом  „Слободан Шкеровић“  из Подгорице
 • „Минерва“  – сарадња са гимназијом  из Херцогена из Немачке
 • Међународна интеркултурална сарадња са  гимназијом Сент Мајкл  из Швебиш Хала  из Немачке
 • „Еуираде“ –  међународни фестивал науке и уметности у Норвешкој
 • „Млади Европе упознају Беч“
 • ДСД  – немачка језичка диплома
 • Делф – француска језичка диплома
 • „Kulturwit“ – млади волонтери из Немачке
 • Европски дан језика
 • Друштво у дигиталном оку
 • Клуб ученика Пикасо
 • Клуб родитеља и наставника
 • Осликавање
 • За чистије и зеленије школе у Војводини
 • Интеркултура – размена ученика
 • Пројекти у оквиру наставе мађарског језика
 • Пројекат сарадње са образовним институцијама из Руске Федерације – студијска путовања ученика у Москву
 • НИС – Енергија знања

Ђачки парламент

      У раду Ђачког прламента  учествују по два представника из сваког одељења. Парламент разматра и одлучује о свим битним питањима из живота школе која се тичу ученика, покреће многе акције,  организује семинаре,  културно-забавне манифестације  и подстиче активизам младих.

 • обележавање значајних датума
 • хуманитарне акције
 • уређење школског простора
 • омладински активизам

Екскурзије

Екскурзије и стручна путовања су важан сегмент рада школе, изводе се  са циљем да ученици стечена теоријска знања повежу са стварним животом.

За ученике првих , других и трећих разреда екскурзије се организују у земљи, а за  четврте разреде у иностранству.

Поред екскурзија сваке године организују се:

 • посете позоришту
 • посете Сајму књига у Београду
 • посете институцијама и манифестацијама од образовно-васпитног значаја
 • обиласци културно-историјских споменика и географских локалитета
 • научне експедиције
 • зимовања ученика са школом скијања
 • бициклистичке туре

НАША ФИЛОЗОФИЈА

Мисија Зрењанинске гимназије је унапређивање образовно-васпитног процеса у складу са потребама ученика, а у функцији развијања образоване, креативне, културне и моралне личности која своја знања примењује у даљем школовању и стварном животу.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

„Зрењанинска гимназија је школа отворених врата и школа која својим васпитним и образовним потенцијалима пружа ђаку незамењиво интелектуално и емоционално уточиште.“

КЉУЧ УСПЕХА

Тежимо да наша школа буде средина у којој ће владати креативна, радна и сарадничка атмосфера и у којој ће ученици моћи да искажу и развијају своје потенцијале.