О школи

Календар рада

Календар рада за школску 2021/2022. годину

Школске 2021/2022. године испланиране су активности у складу са Правилником о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину који је донео Покрајински секретаријат за образовање управу и националне заједнице.

На основу прописаног календара рада испланирани су следећи датуми значајних активности у школи:

Подела сведочанстава за ученике четвртог разреда обавиће се од 13.06. до 17.06. 2022., а за ученике 1. , 2. и 3. разреда од 23.06. до 28.06.2022.

Предаја матурских домаћих радова обавиће се од 09. до 13.05.2022.

Седница Одељењских већа 4. разреда и Наставничког већа обавиће се 24.05.2022.

Пријава разредних испита за матуранте за јунски и августовски испитни рок обавиће се 25.05.2021. од 8:00 до 15:00

Полагање разредних испита за матуранте обавиће се од 26.05. до 27.05.2022.

Полагање поправних испита за матуранте и разредних испита заученике1., 2. и 3. разреда обавиће се од 24.06. до 30.06.2022.

Састанак актива професора матерњег језика обавиће се 26.05.2022.

Састанак актива професора страних језика и математике обавиће се 27.05.2022.

Седница Наставничког већа обавиће се 27.05.2022.

Седница матурског Испитног одбора обавиће се 28.05.2022.

Матурски испит пријавиће се од 25.05. до 27.05.2022.( од 8:00 до 15:00)

Полагање матурског испита обавиће се у периоду од 28.05.2022. године до 08.06.2022.г.

Пријава матурског испита за ученике који су положили разредни испит обавиће се 27.05. 2022. oд 8:00 до15:00

Пријава поправних испита за матуранте за јунски испитни рок обавиће се од 13.06. до 15.06.2022.

Седница матурског Испитног одбора обавиће се 09.06.2022.

Матурска свечаност одржаће се 10.06.2022.године.

Ванредни и допунски испити ће се одвијати у шест испитних рокова: октобарски, новембарски, јануарски, априлски, јунски и августовски.

Седница Одељењских већа ( 1., 2., и 3. разред) и Наставничког већа обавиће се 22.06.2022.

Пријава разредних испита за ученике 1., 2., и 3. разреда за јунски и августовски испитни рок ,обавиће се 22.06.2022. од 8:00 до 15:00

Разредни испити за прве, друге и треће разреде и поправни испити за матуранте обавиће се од 24.06. до 30.06.2022.

Пријава поправних испита за августовски испитни рок обавиће се 30.06.2022. од 8.00 до15:00

Седница Наставничког већа обавиће се 30.06.2022.

Разредни и поправни испити за прве, друге,треће и четврте разреде одржаће се од 16.08. до 30.08.2022.

Припремна настава за полагање поправних испита за матуранте одржаће се од 28.06. до 30.06.2022. и од 08.8. до 15.8.2022.г.

Припремна настава за полагање разредних испита за прве, друге и треће разреде одржаће се 22.и 23.06.2022. и од 08.8. до 15.8.2022.г.

Припремна настава за полагање поправних испита за прве, друге и треће разреде одржаће се од 28.06. до 30.06.2022. и од 08.8. до 15.8.2022.г.

Припремна настава за полагање допунских испита обавиће се од 20. до 24. 09.2022., од 25. до 29. 10.2022., током зимског распуста, од 21. до 25.03.2022. , 16. до 20. 05. 2022., од 08.08. до 15.08.2022.

Ученици школе ће, као и до сада, учествовати на такмичењима на нивоу средњих школа, од општинског до републичког ранга у организацији Министарства просвете и спорта Републике Србије, одговарајућих друштава, Народне технике као и на Међународним смотрама.Такмичења ће  се организовати у складу са препорукама Министарства просвете Р.Србије, због актуелне пандемије.

НАША ФИЛОЗОФИЈА

Мисија Зрењанинске гимназије је унапређивање образовно-васпитног процеса у складу са потребама ученика, а у функцији развијања образоване, креативне, културне и моралне личности која своја знања примењује у даљем школовању и стварном животу.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

„Зрењанинска гимназија је школа отворених врата и школа која својим васпитним и образовним потенцијалима пружа ђаку незамењиво интелектуално и емоционално уточиште.“

КЉУЧ УСПЕХА

Тежимо да наша школа буде средина у којој ће владати креативна, радна и сарадничка атмосфера и у којој ће ученици моћи да искажу и развијају своје потенцијале.